flexibiliteit als credo

Concept

Voor HOZO zijn via een stedebouwkundige verkenning de kaders geformuleerd om het zorgcomplex van de toekomst te ontwerpen. Deze ambitie stelt eisen aan een concept dat relatief eenvoudig aan wijzigende regelgeving en inzichten kan worden aangepast.

De layout van het nieuwe gebouw heeft na een verkennende studie (de kadernota) een H-vormige structuur met vier vleugels gekregen, die twee hoven gedeeltelijk omsluiten. Door een autonome situering in de lommerrijke omgeving wordt ingespeeld op de schaal en maat van de wijk. De gekozen vorm waarborgt een relatief bescheiden bouwmassa en korte looplijnen. In de stedebouwkundige opzet zijn de vleugels aanvankelijk 3 verdiepingen hoog en het tussendeel 2 bouwlagen. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een gedeeltelijke uitbreiding tot 4 bouwlagen. Omdat de lichte zorg geextramuraliseerd wordt, overweegt HOZO om in eerste instantie 2 bouwlagen te realiseren. Een beeldkwaliteitsplan van Haver Droeze/SVP dat in het voorjaar van 2013 is vastgesteld, beschrijft de regels die aan de uitwerking van de verschijningsvorm en de openbare ruimte gesteld worden.

Interessant aan deze herstructureringsopgave is de flexibiliteit, die vanuit het ontwerp geprogrammeerd wordt. De uitvoeringsfase kent een dubbele fasering, die verhuisbewegingen en toekomstige uitbreidingen in goede banen leidt. Door een gedeelte van het bestaande complex met aanleunwoningen te slopen, kunnen de bewoners van het verzorgingstehuis blijven wonen terwijl de eerste fase van de nieuwbouwvleugel gerealiseerd wordt. Een slimme splitsing van de nieuwe appartementen maakt tijdelijk een bezetting met 2 cliënten haalbaar. Na oplevering is het mogelijk om over enkele jaren mogelijk een extra verdieping aan het gebouw toe te voegen, maar ook om zorgappartementen van 50 m2 te splitsen in PG-plaatsen (25 m2) of om luxe appartementen (75 m2) te realiseren. De leidingschachten zijn geschikt voor deze aanpassingen. Wij stellen een flexibel casco met een kolommenstructuur voor. Met behulp van deze duurzame opzet en een nader te ontwikkelen energiezuinig installatieconcept met bodemopslag en het comfort van vloerkoeling wordt een GPR-label van minimaal 8,5 beoogd.

De tweekamerappartementen krijgen een individuele badkamer en een riant halfverdiept balkon. Op de verdieping wordt er centraal in een tweetal huiskamers van circa 60 m2 voorzien. De PG-afdelingen hebben ook vertrekken met eigen sanitair, maar bieden ook dagbesteding in twee woonkamers  met een grote gecombineerde woonkeuken. Alle woningen kijken uit op de tuin of een van de twee binnenhoven. De verschijningsvorm van binnen- en buitenzijde van het bouwvolume is wezenlijk verschillend om in te spelen op het karakter van de (semi)openbare ruimte. De gevels aan de buitenkant worden opgetrokken in warme baksteentinten in verschillende metselverbanden; de binnenzijde heeft een gelaagde en transparante textuur van een variatie aan glassoorten. De voorzieningen voor recreatie en activiteiten worden in het middendeel op de begane grond met uitzicht op het grote terras geclusterd. Ondersteunende infrastructuur is veelal in de oksels ondergebracht. De installatieruimten op de 2e verdieping dienen zodanig gedimensioneerd te worden, dat ze eenvoudig in een uitbreiding met een extra bouwlaag opgenomen kunnen worden.

PROCES

feestelijke viering eerste paal 'zorgcentrum Parkwijk Hillegom'

feestelijke viering eerste paal 'zorgcentrum Parkwijk Hillegom'

03-05-2016

 

Op 3 mei jl. vond in Hillegom de feestelijke viering plaats van de bouw van Zorgcentrum Parkwijk door het slaan van de eerste paal door Wethouder Jeroen Verheijen. ‘Nieuw Parkwijk’ (ca. 4.500 m2 bvo) bestaat uit een H-vormig bouwvolume van 2 verdiepingen, dat ruimte biedt aan 37 stuks zorgappartementen en 11 PG-plaatsen. Het autonome gebouw wordt gekenmerkt door een bijzonder flexibele opzet. Bijzonder duurzaam is de keuze om de bestaande kelder te integreren in het plan en de fundering van de oude recreatiezaal te gebruiken voor het nieuwe terras. Het herstructureringsplan speelt in op de mooie groene omgeving doordat veel bestaande bomen gehandhaafd blijven en er een wandelroute rondom het gebouw komt. Een slimme tijdelijke splitsing van de appartementen in de eerste fase biedt de huidige bewoners de mogelijkheid om in het verzorgingstehuis te blijven wonen. 

De planning is dat Parkwijk media 2017 klaar zal zijn.

Resultaat

Gerelateerde projecten

Bekijk ook een van onze andere projecten van dezelfde aard.